085 044 5005 โรงงานผลิตสบู่ OEM โรงงานผลิตครีม

pages

วิธีการสั่งสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสั่งผลิตสบู่ ขนาดและรูปทรงพิเศษ

กรณีสูตรมาตรฐานของทางโรงงาน ขนาดและรูปทรงพิเศษ    

 1 ลูกค้าเลือกสูตร price list ที่ทางโรงงานส่งให้    

2.ลูกค้าเลือกขนาดขนาดสบู่และรูปแบบโมล์พิเศษ    

 3.เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตสบู่ทางโรงงานจะจัดส่งใบเสนอราคา    

4.ลูกค้าชำระเงิน 50% ก่อนการผลิตจริงตามใบเสนอราคา   

 *ค่าบริการออกแบบโมลล์ปั้ม 2000 บาทและค่าบล็อกโมลล์เริ่มต้น 20000 บาท*

(ทั้งนี้ราคาโมลล์ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรูปแบบโมลล์ด้วย)     

 

5.โรงงานจัดการออกแบบโมลล์พิเศษให้กับลูกค้า ใช้เวลาประมาณ 7 วัน     

 6.ลูกค้ายืนยันงานออกแบบโมลล์ที่โรงงานออกแบบให้ทางอีเมลล์    

7.โรงงานเริ่มผลิตโมลล์พิเศษให้กับลูกค้าใช้เลาประมาณ 21วัน   

 8.โรงงานทำการขอ อ.ย ภายใต้แบรนด์ของทางลูกค้า ใช้เวลาประมาณ 10 วัน      ​

9.เริ่มกระบวนการผลิตสบู่ ใช้เวลาประมาณ 20 วัน    

 10. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ  

11.โรงงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับไม่เกิน 3 วันทำการ     

 

 

กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรใหม่   

 

1.ลูกค้าแจ้งความต้องการ  ชนิดของสบู่ สี กลิ่น รูปทรงและขนาดไซท์และสิ่งที่ต้องการจะใส่พิเศษ เช่น กลูต้า

,คอลลาเจน  ฯลฯ หรือส่งตัวอย่างให้กับทางโรงงาน    

2.โรงงานจัดทำสบู่สูตรที่ลูกค้าต้องการและทำใบเสนอราคา และจำนวนที่ต้องสั่งผลิตกลับไปยังลูกค้า

(ใช้เวลาประมาณ 7วัน)      

 

3.โรงงานจัดส่งใบเสนอราคาเมื่อลูกค้าสั่งผลิตสินค้า     

 4.ลูกค้าชะระเงิน 50% ก่อนการผลิตจริงตามใบเสนอราคา     

5.ระยะเวลาในการพัฒนาสูตร (ใช้เวลาพัฒนาสูตรประมาณ 20 วัน)     

 6.โรงงานจัดการออกแบบโมลล์พิเศษให้กับลูกค้า       

7.ลูกค้ายืนยันงานโมลล์พิเศษให้กับทางโรงงานทางอีเมลล์  

    8.โรงงานผลิตโมลล์พิเศษ ( ใช้เวลาประมาณ 21 วัน )    

9.โรงงานส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทดสอบว่าเป็นสบู่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบตกลงเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต    

   10. กรณีลูกค้าต้องการปรับปรุงสูตร    

  - ทางโรงงานจะทำการปรับปรุงสูตรใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ14 วัน ลูกค้าสามารถปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง

    (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)   

 

11.โรงงานยื่นขอ อ.ย ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ใช้เวลาประมาณ 10 วัน   

   12.เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 20 วัน     

13.ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ   

    14. โรงงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ    

 

 

 

ขั้นตอนการสั่งผลิตสบู่ ขนาดและรูปทรงมาตรฐาน         

กรณีลูกค้าใช้สูตรมาตรฐานของโรงงาน

1.ลูกค้าเลือกสูตรสบู่จาก price list ที่ทางโรงงานส่งให้           

  2 ลูกค้าเลือกขนาดสบู่ 65กรัม 4.5 *2.25*6.5             

                                  75กรัม 4.5*2.4*7.0

                                  100กรัม 5.1*2.5*7.7    

3.เมื่อลูกค้าเลือกขนาดสบู่แล้ว ทางโรงงานจะจัดส่งใบเสนอราคา        

  4.ชำระมัดจำ50%ก่อนเริ่มงานจริง      

5.โรงงานออกแบบตราปั้มโลโก้บนสบู่(กรณีลูกค้าต้องการ) แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการปั้มตราโลโก้ก็ได้   

       6.ลูกค้ายืนยันงานปั้มตราโลโก้ทางอีเมลล์   

 7.โรงงานทำการขอ อ.ย ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ระยะเวลา10วัน (แต่ทั้งนี้ลูกค้าต้องให้เอกสารครบถ้วน)    

   8.โรงงานเริ่มกระบวนการผลิตโดยใช้ระยะเวลา20วัน     

9.ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ    

   10.โรงงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่เกิน3วันทำการหลังจากได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว   

 

 

 

 

กรณีลูกค้ามีสูตรที่ต้องการหรือพัฒนาสูตรใหม่         

1.ลูกค้าแจ้งความต้องการ ชนิดของสบู่ สี กลิ่น รูปทรงและไซท์และสิ่งที่ต้องการจะใส่พิเศษ เช่น กลูต้า คอลลาเจน ฯลฯ

หรือส่งตัวอย่างสบู่ที่ต้องการ(ถ้ามี)ให้กับทางโรงงาน     

    2.โรงงานจะจัดทำสูตรที่ลูกค้าต้องการและทำใบเสนอราคา จำนวนที่ลูกค้าต้องสั่งผลิตไปยังลูกค้า (ใช้เวลาประมาณ 7วัน) กรณีคิดค้นพัฒนาสูตร ลูกค้าต้องชำระเงิน 2000 บาท แต่ทางโรงงานจะหักคืนหลังจากทำการสั่งสบู่จริง   

3.โรงงานจัดส่งใบเสนอราคาเมื่อลูกค้าสั่งผลิตสินค้า     

   4.ลูกค้าชำระเงิน50% ก่อนการผลิตจริงตามใบเสนอราคา    

5.ทางโรงงานจะออกแบบตราปั้ม (กรณีที่ลูกค้าต้องการปั้มโลโก้บนสบู่แต่ถ้าไม่ต้องการก็ได้) ใช้เวลาประมาณ7วัน  

    6.ลูกค้ายีนยันงานตราปั้มทางอีเมลล์  

7 ระยะเวลาในการพัฒนาสูตร (ใช้เวลาประมาณ 15 วัน)     

ส่งตัวอย่างที่ผลิตให้ลูกค้าทดสอบว่าตรงกับความต้องการลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบตกลง

เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต    

     8. กรณีลูกค้าต้องการปรับปรุงสูตร     

    * โรงงานจะทำการปรับปรุงสูตรใหม่ (ระยะเวลาประมาณ10วัน) ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ครั้ง

       ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเปลี่ยนแปลงประเภทสบู่)     

 9.โรงงานยื่นขอ อ.ย ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าใช้เวลาประมาณ 10 วัน   

   10 เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 20 วัน    

11 ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ     

  12 โรงงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ .   

Recent Posts